خیار رسمی درجه یک (یک کیلوگرم)
قیمت عرف
---
حداقل قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۳۲,۳۰۰ ریال
دسته بندی : خیار
دریافت شکایت
از طریق تلفن 124
شناسه کالا
HS 07070000
نوع خیار رسمی
کیفیت درجه یک