دستمال کاغذی 300 برگ معمولی (یک بسته)
قیمت عرف
---
حداقل قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۱,۴۰۰ ریال
دسته بندی : دستمال کاغذی
دریافت شکایت
از طریق تلفن 124
شناسه کالا
HS 48030000
نوع 300 برگ معمولی