برنج پاکستانی باسماتی (یک کیلوگرم)
قیمت عرف
۸۹,۰۰۰ ریال
حداقل قیمت: ۹۴,۶۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۰۴,۱۰۰ ریال
دسته بندی : برنج خارجی
دریافت شکایت
از طریق تلفن 124
شناسه کالا
HS 100630001
وزن (کیلوگرم) 1 کیلوگرم