سیمان خاکستری تیپ325-1 (یک پاکت)
قیمت عرف
۱۳۰,۰۰۰ ریال
حداقل قیمت: ۱۱۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۴۱,۷۰۰ ریال
دسته بندی : سیمان
دریافت شکایت
از طریق تلفن 124
شناسه کالا
تیپ
نوع بسته بندی پاکتی
HS 25232900