میلگرد آجدار نمره 14 (یک کیلوگرم)
قیمت عرف
---
حداقل قیمت: ۴۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۴,۱۰۰ ریال
دسته بندی : میلگرد
دریافت شکایت
از طریق تلفن 124
شناسه کالا
نمره 14