۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۰۲:۴۸
خودروهای بدون پلاک توقیف خواهد شد.
مطابق هماهنگی های انجام شده با فرماندهی محترم پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پلیس راهورخودروهای بدون پلاک توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای اجرای سیاستهای نظارت و ساماندهی بازار خودرو، جلوگیری از تخلفات سود جویان و با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده با شرکتهای خودرو ساز و نصب پلاک برروی خودروهای تولیدی در محل کارخانه و مطابق هماهنگی های انجام شده با فرماندهی محترم پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، پلیس راهورخودروهای بدون پلاک را توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد نمود.

لازم به توضیح اینکه، سازمان حمایت در اطلاعیه های قبلی نصب پلاک بر روی خودروهای صفر کیلومتر را برای تمام شرکتهای تولیدکننده خودرو و دارندگان خودرو بدون پلاک اجباری نموده است.

تمام خودروهای بدون پلاک موجود در پارکینگها و محلهای نگهداری خودرو مشمول این طرح می باشند.