۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۰۱:۰۴
مردم از پیش خرید خودرو از شرکتهای متفرقه اجتناب کنند
نظر به تماسهای تلفنی مکرر هموطنان با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با استعلام از وجاهت قانونی آگهی های فروش اقساطی خودرو که توسط برخی شرکتهای متفرقه در جراید و یا شبکه های مجازی منتشر شده است ، اطلاعیه ذیل پیرامون پیش خرید خودرو از نمایندگیهای رسمی و در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان اعلام می گردد:

1-     در ارتباط با خودروهای تولید داخل، شرایط فروش و پیش فروش خودرو صرفاً توسط شرکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص می شود، براین اساس کلیه خریداران خودرو های مذکور از عقد قرارداد خرید خودرو با شرکتهای متفرقه که اقدام به تبلیغات فروش این نوع خودروها نموده و در قالب ارایه پیشنهادات متفاوت برای خرید های کوتاه مدت یا بلندمدت اقدام به دریافت کل مبلغ قیمت خودرو و یا بخشی از آن از مصرف کننده می نمایند اجتناب نمایند.

2-     فروش خودرو توسط نمایندگیهای رسمی خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفاً با قیمت مصوب و رسمی شرکتهای عرضه کننده مجاز خواهد بود، لذا اخذ مبالغ بیش از قیمت رسمی توسط نمایندگیها تخلف بوده و قابل پیگیری می باشد.

3-      شرکت های عرضه کننده خودرو به استناد ماده 5 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره 7415/ت 51681 ها مورخ 28/1/1395 هیات محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند لذا شرکتهایی مجاز به پیش فروش خودرو می باشند که مجوز مرتبط با آن را از وزارت مذکور اخذ نموده باشند، در این ارتباط اظهارات شرکتهای پیش فروش کننده خودرو مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن شماره ثبت و ... ارتباطی با مجوز پیش فروش نداشته و قابل استناد نمی باشد.

4-     تبلیغات فروش فوری خودرو (بصورت اقساطی) که در آن مبلغ پیش پرداخت خودرو و جمع مبالغ اقساط با قیمت حال حاضر بازار خودرو نسبتا"برابری می نماید، قابل اعتماد نبوده و مورد تایید این سازمان نمی باشد و امکان تخلف عدم تحویل خودرو در آن وجود دارد،لذا به کلیه خریداران توصیه می شود با هوشیاری کامل نسبت به بررسی شرایط فروش اقدام و از عقد این نوع قراردادها با عرضه کنندگان خودداری نمایند. 

5-     با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی صدور آگهی های تبلیغاتی برای پیش فروش این قبیل خودروها فاقد وجاهت می باشد.

6-     در صورت مواجهه با موارد تخلف ویا برخورد با اینگونه آگهی های تبلیغاتی موضوع را از طریق سامانه تلفنی 124 و یا مراجعه به سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها و یا این سازمان اطلاع رسانی تا نسبت به پیگیری موضوع اقدام گردد.