۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱۱:۰۴
قیمت گوشت قرمز به طور مستقیم تابع قیمت دام زنده است
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با قیمت گوشت قرمز بیان کرد: قیمت گوشت قرمز همواره تابع قیمت دام زنده بوده و بررسی روند تغییرات قیمت دام زنده و گوشت موید همین مطلب است .

به گزارش شاتا، سیدداود موسوی با اشاره به اینکه میزان استحصال لاشه در دام سنگین در حدود 50 درصد وزن دام می‌باشد، افزود : علاوه بر آن ضایعات واستخوان ،خس گیری و.... حدود 15 درصد از وزن لاشه می باشد که بر این اساس و با توجه به نوع دام، میزان گوشت حاصل از کشتار دام سنگین میانگین حدود 42 درصد وزن دام زنده خواهد بود.

او همچنین تصریح کرد: در همین راستا هزینه های حمل ونقل ، کشتار ،ضرایب و درصدهای سود عمده و خرده فروشی ،افت و... نیز به قیمت گوشت قابل عرضه اضافه خواهد شد و مقایسه قیمت دام زنده درب دامداری بدون توجه به تاثیر موارد ذکر شده ،با قیمت مصرف کننده گوشت درب واحد صنفی و اعلام فروش بیش از سه برابری قیمت گوشت نسبت به دام زنده ، مقایسه غلط و کاملا غیرکارشناسی می باشد.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متذکر شد: برخلاف مصاحبه های مطبوعاتی اخیر و براساس اطلاعات موجود قیمت این محصول در سامانه قیمت این سازمان ، متوسط کشوری قیمت دام زنده سنگین در تاریخ 15 مرداد ماه سال جاری معادل هرکیلو 34 هزار و 520 تومان است که با فرض وزن یک راس دام زنده سنگین حدود 500 کیلوگرم ، میزان گوشت حاصله بصورت تقریبی 215 کیلوگرم بوده که بر اساس موارد مذکور، قیمت گوشت مخلوط حاصله درکشتارگاه در حدود 80 هزار تومان خواهد بودکه پس از کسر درآمد حاصل از آلایش باید هزینه های کشتار، حمل تا محل توزیع،درصد ضرایب سود عمده فروشی وخرده فروشی، افت و ضایعات و... را به قیمت مذکور اضافه کرد تا قیمت گوشت قرمز مخلوط درب واحد صنفی احصاء گردد .

موسوی همچنین ادامه داد : در تاریخ مذکور ،میانگین کشوری قیمت مصرف کننده هرکیلو گرم گوشت مخلوط گوساله در سامانه این سازمان معادل 85,500 تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت گردیده که با لحاظ موارد فوق الذکر و قیمت دام زنده دارای تناسب منطقی می باشد.

او افزود: ضمناً گوشت قرمز بصورت تفکیکی(فیله،راسته، مغز ران، ران،سردست وقلوگاه) در بازار بر اساس شرایط کیفی هر قسمت، با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌گردد.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان تصریح کرد : با توجه به اینکه به دلیل روند افزایشی قیمت گوشت قرمز در ماه‌های گذشته، رصد وپایش قیمت این کالا در بازار بطور ویژه در دستور کار قرار داشته و چنانچه موضوع مذکور مصداق داشت قطعاً در گزارش‌های تنظیمی ، مورد توجه و اهتمام ویژه این سازمان قرار می‌گرفت.