۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۰۲:۵۱
از همه آنهایی که در دوره مسئولیت خودشان در وزارت صمت تلاش کردند، تشکر می کنم/ همه باید آقای مدرس خیابانی را یاری کنیم تا شاهد شرایط بهتری باشیم
رئیس جمهور کشورمان در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت: می خواهم به ملت عزیز و بزرگ بگویم که مسئولین و خادمان شما در دولت با همه توان در این حدود سه ماه شبانه روز تلاش کردند از وزارت بهداشت و درمان با تمام کادر پزشکی و وزارت کشور با همه توان در سراسر کشور تا وزارت صمت که بار سنگین پشتیبانی را در این مدت بر دوش داشت که من باید تشکر کنم از همه افرادی که در این وزارتخانه تا دیروز کار می کردند و آنهایی که از امروز و آینده بار مسئولیت را بر دوش دارند.

به گزارش شاتا، دکتر حسن روحانی افزود: همه آنهایی که در دوره مسئولیت خودشان تلاش کردند، کوشش کردند تشکر می کنم، وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه سخت، مشکل و بزرگ است که در عمل ۴ وزارتخانه جمع شده و یک وزارتخانه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: روزی این وزارتخانه متشکل از وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی بوده، اداره این وزارتخانه بسیار سخت و سنگین است.

رئیس جمهور تصریح کرد: همه آنهایی که در گذشته تلاش کردند، ما از ایشان تشکر می کنیم و امروز که بار مسئولیت بر دوش برادر عزیز ما آقای مدرس خیابانی قرار گرفته که همه باید او را یاری و کمک کنیم تا این بار سنگین را بتواند ادامه دهد و ما شاهد شرایط بهتری باشیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید وزارت بهداشت و درمان را پشتیبانی کند و هم باید بازار ما را پشتیبانی کند، هم باید صادرات کشور را و هم باید واردات کشور را پشتیبانی کند، کار عظیم و بزرگی بر عهده دارد و در حال فعالیت است.