۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۰۴:۱۸
ارزیابی بنگاه¬های متقاضی در حوزه تولید مواد غذایی و شبکه های توزیعی و اقتصادی
شرکت¬های تولید کننده مواد غذایی و شرکت¬های حوزه شبکه¬های توزیعی و اقتصادی، متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف¬کنندگان در فرآیند برگزاری نوزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان، طی جلسات سیزدهم و چهاردهم کمیته فنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در راستای ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان مدیران عامل و نمایندگان بنگاه های متقاضی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حضور یافتند.

پیرو برگزاری جلسات کمیته فنی ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی همایش از مدیران عامل ونمایندگان شرکت هایی که در جلسه مذکور مورد ارزیابی قرار میگیرند، دعوت به­عمل آورد تا با حضور گروه ارزیابی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پرشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد ایران و اعضای دبیرخانه سیاست گذاری و اجرایی همایش با حضور در سالن کوثر واقع در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه پرداختند.

این جلسه که روز یکشنبه مورخ 20/11/1398 راس ساعت 11:30 صبح در سالن کوثر واقع در سازمان حمایت
مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان به ریاست معاونت کالاهای مصرفی و شبکه­های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت برگزار گردید، در ساعت 14:30 خاتمه یافت.

در جلسه یاد شده مدیران عامل و نمایندگان شرکت های فعال در زمینه تولید انواع روغن های خوراکی، خدمات مهندسی مشاور و بازرسی فنی و توزیع و پخش حضور داشتند.