۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰۷:۴۴
عملیات بازرسی از پارکینگ دپو خودرو غرب تهران
طی بازدید گشت ویژه نظارت و بازرسی، از 2 پارکینگ دپو خودرو صفر کیلومتر در غرب تهران در روز شنبه ، حدود 1000 خودرو صفر کیلومتر تولید داخل مشاهده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ مطابق برنامه سازمان حمایت ، یک هفته فرصت برای صاحبان پارکینگ های عمومی در نظر گرفته شده است تا نسبت به جمع آوری خودروهای صفر اقدام شود.

این مهلت برای مصرف کنندگان واقعی خورو است و پس از این مهلت هر گونه نگهداری خودروی صفر به صورت عمده در پارکینگ های خصوصی و عمومی احتکار تلقی خواهد شد و مطابق با احکام احتکار کالا با آن برخورد خواهد شد.