سیب قرمز درجه یک
حداقل قیمت: ۱۱۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۷,۰۰۰ ریال
دسته بندی : سیب