سیب قرمز درجه یک
حداقل قیمت: ۵۶,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۷۱,۰۰۰ ریال
دسته بندی : سیب