كاغذ روزنامه وارداتي يك كيلوگرمي (با ارز نيمايي )
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۱۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : کاغذ