پنکه پایه بلند پارس خزر مدل 4070R نوک مدادی

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱۳,۱۲۱,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
پارس خزر