الکتروموتور موتوژن مدل 1/2 اسپلیت فاز

حداقل قیمت خوداظهاری:

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۸,۸۶۴,۹۷۰ ریال

حداکثر قیمت خوداظهاری:

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱۲,۱۹۰,۳۸۹ ریال
تولید کننده/وارد کننده