دستگاه گاوآهن قلمی 7 خیش غلطک دار مدل SGAJ-CHV ساخت داخل تولید شرکت تعاونی صنعت گستر عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین