دستگاه روتوچیزل 7 خیش مدل SGAJ-R-CHV ساخت داخل تولید شرکت تعاونی عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین