پرتقال تامسون جنوب درجه یک
حداقل قیمت: ۱۲۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۴,۰۰۰ ریال
دسته بندی : پرتقال