پرتقال تامسون جنوب درجه یک
حداقل قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۷۷,۰۰۰ ریال
دسته بندی : پرتقال