کاغذ A4 بسته 500 تایی ( با ارز نیمایی )
قیمت مصوب مصرف کننده
۴۵۰,۰۰۰ ریال