ماست كم چرب (دبه‌ 2/5 كيلوگرمي)
قیمت مصوب مصرف کننده
۷۷۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ماست