دستکش نیتریل بدون پودر (بسته 50 تایی)
قیمت مصوب مصرف کننده
۵۴۶,۶۰۰ ریال