شیر کم چرب (بطری یک لیتری)
قیمت مصوب مصرف کننده
۷۱,۰۰۰ ریال