شیر کم چرب (بطری یک لیتری)
قیمت مصوب مصرف کننده
۵۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شیر