دستگاه روتیواتور زراعی 48 پره مدل SGAJ-R2200 ساخت داخل تولید شرکت صنعت گستر عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین