سیمان خاکستری تیپ325-1 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : سیمان