برنج هندی 1121 (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۸۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : برنج خارجی