ورق گرم فولادی (ورق سیاه ) (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : ورق