ورق گرم فولادی (ورق سیاه ) (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۹۸,۵۰۷ ریال