ورق گرم فولادی (ورق سیاه ) (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۹۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۹,۰۰۰ ریال