ورق گرم فولادی (ورق سیاه ) (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۲۱,۸۶۳ ریال