روغن نیمه جامد معمولی ( 4/5 کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۳۱۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : روغن