دستگاه کود پخش کن دامی مدل SGAJ-5000 ساخت داخل تولید شرکت تعاونی صنعت گستر عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین