کره پاستوریزه بسته بندی (100 گرم)
حداقل قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۴۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : کره