کره پاستوریزه بسته بندی (100 گرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۸۰,۰۰۰ ریال