کاغذ روزنامه تولید داخل عرض 86-48.8 گرمی (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۰۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : کاغذ