لاستیک اتوبوسی - باری داخلی سایز 315.80R22.5(یک حلقه)
قیمت مصوب مصرف کننده
۳۲,۹۶۱,۸۷۵ ریال