دستگاه دروگر بافه بند چهار چرخ مدل 622 ساخت داخل تولید ادوات کشاورزی فرجی

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
ادوات کشاورزی فرجی