ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار 500 میلی لیتر (با پایه الکل حداقل 70درصد)
قیمت مصوب مصرف کننده
۳۶۶,۰۰۰ ریال