روغن مایع سرخ کردنی ویژه کم جذب(810 گرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۳۰,۰۰۰ ریال