لاستیک پرایدی (یک حلقه)
قیمت مصوب مصرف کننده
۴,۰۶۵,۰۹۵ ریال