پنکه رومیزی تایمردار پارس خزر مدل 2030

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۶,۱۹۵,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
پارس خزر