سبوس گندم (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۲,۵۰۰ ریال
دسته بندی : سبوس