گچ سفید (کیسه 40 کیلوگرمی)
حداقل قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۸۴,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گچ