یخچال فریزر 24 فوت تولید داخل
حداقل قیمت: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : یخچال فریزر