یخچال فریزر 24 فوت تولید داخل
حداقل قیمت: ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۶,۶۹۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : یخچال فریزر