فريزر 17 فوت توليد داخل
حداقل قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : یخچال فریزر
شناسه کالا