فریزر 17 فوت تولید داخل
حداقل قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : یخچال فریزر