لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۲۰۲,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲۳۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : لوبیا