لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۳۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۴۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : لوبیا