لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۱۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۳۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : لوبیا