لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۲۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : لوبیا