سیمان خاکستری تیپ 2 فله (یک تن)
حداقل قیمت: ۱,۹۳۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : سیمان