يخچال الكترواستيل مدل electro prime سري 11 سفيد

قیمت خوداظهاری

(با احتساب ارزش افزوده)

۶۷,۳۸۶,۷۸۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
نام تجاری تولید کننده : الكترواستيل
دسته بندی : یخچال
شناسه کالا 2900394400753