پنکه دیواری کنترل و تایمردار پارس خزر مدل 7020R

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۹,۴۶۵,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
پارس خزر