تن ماهی با روغن معمولی (قوطی 180 گرمی)
حداقل قیمت: ۱۱۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۴۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : تن ماهی