تن ماهی با روغن معمولی (قوطی 180 گرمی)
حداقل قیمت: ۱۳۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۵۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : تن ماهی