گوشت مرغ تازه (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۲۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : گوشت مرغ