گوشت مرغ تازه (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۵۰,۰۰۰ ریال