دستگاه سمپاش 2000 لیتری توربینی باغی مدل STP2000 ساخت داخل تولید شرکت تعاونی صنعت گستر عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین