دستگاه لولر لیزری 4 متری مدل SGAJ ساخت داخل تولید شرکت تعاونی صنعت گستر عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین