ژل ضد عفونی کننده دست 880 میلی لیتر (با پایه الکل حداقل 70درصد)
قیمت مصوب مصرف کننده
۷۱۰,۰۰۰ ریال