رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی)
حداقل قیمت: ۱۴۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۷۶,۰۰۰ ریال